Stötvåg / ESWT

Stötvåg eller ESWT står för Extracorporeal ShockWave Therapy.

Stötvåg är en behandlingsmetod som man använder framförallt vid smärta i muskler, senor och även kring led. I länder utanför Sverige använder många läkare stötvåg som behandling istället för t.ex. kortisoninjektioner. Min åsikt är att avvakta med kortisoninjektioner så länge som möjligt och istället använda sig av alternativa behandlingar som t.ex. stötvåg i kombination med träning.

Man tror att stötvåg överlag påverkar den lokala metabolismen vilket ska kunna främja läkningen. Man tror även att den ökade lokala metabolismen främjar läkning genom att det leder till.

 • Ökad neuroangiogenes (tillväxt av nerver och blodkärl)

 • Reducerar C-fibrer som signalerar smärta till hjärnan

 • Minskar muskelspänning och muskelförkortningen

 • Aktiverar interneuron genom smärta och irritation vilket ökar frisättning av GABA i dorsalhornet. Genom tryck och vibrationer från stötvågorna så ökar man även lymfdränaget.

 • Celladhesion, en ökning av antalet fibroblaster, collagenorganisation, ökning av kapillärer och förtjockning av epitendon (har observerats i läkande senor).

 • Ökar blodcirkulationen i den behandlade vävnaden. Detta ökar syrenivån och minskar koncentrationen av koldioxid i vävnaden. Detta tror man kan stimulera läkningsprocessen.

 • Har setts kunna bryta ned förkalkningar i senor.

Vanliga diagnoser man behandlar med stötvåg

 • Akillestendinos (smärta i hälsenan)

 • Plantarfascit med eller utan hälsporre (smärta under foten)

 • Hopparknä (smärta kring knä)

 • Medial. eller lateral epicondylit (musarm och tennisarmbåge)

 • Axeltendinopati (smärta kring axel)

 • Löparknä (smärta kring knä)

 • Mortons metatarsalgi (smärta kring fot)

 • Karpaltunnelsyndrom (smärta hand)

 • Trochanter major pain syndrome (smärta höftled)

 • Mb Dupuytren, Quervain's (tendinit i finger)

 • Muskelkramper/spasticitet

 • Frozen shoulder (smärta i axel)

 • Piriformissyndrom (smärta i sätet, ofta med utstrålning i ben)

 • Kalkaxel

För att få en stötvågsbehandling så bokar du en vanlig naprapatisk behandling. Under tiden du får behandling av stötvåg så får du inte använda dig av NSAID läkemedel som t.ex. voltaren. Ofta brukar det krävas mellan 3-7 behandlingar och man har ett uppehåll mellan varje behandling på mellan 5-10 dagar. Om du har fått en kortisoninjektion under de senaste 6 veckorna så kan du inte få behandling i samma område.